Kontakt

Telefon: 535 364 950

e-mail: biuro@naprawakosiarek.com.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna

       Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

 informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest M-System Tomasz Marczak, Skolin 47, 37-627 Wielkie Oczy, e mail: biuro@naprawakosiarek.com.pl, tel. 535364950
  2. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zlecenia usług naprawy.
  3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  4. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane do czasu realizacji usługi.
  5. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
  6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi wykonanie usługi.